Click for the English version

Na čem společně děláme?

Hlavním smyslem týmu Betting, ve kterém bys potenciálně pracoval, je zaměření na sázení a to tak, aby byla zabezpečená dostatečná marže na vsazených tiketech a bylo na platformu přivedeno dostatečné množství klientů. Dále programování features, které zjednoduší celý proces sázení, aby to bylo co nejvíc user friendly. Aktuálně se tým věnuje risk managementu, twain sázení, minulý rok to byl multiwin sázecí systém (možnost rozdělit si sázku na více tiketů, ale případnou výhru cashoutovat samostatně).

Co Tě čeká?

S našimi Node.js a Fullstack Developery budeš navrhovat a vytvářet nové microservices, REST API endpointy a další BE služby, které zapadnou do naší architektury postavené na DDD a Hexagonal Architecture. Samozřejmě se neobejdeš bez unit testů, linterů, checků a dalších vychytávek. A důležitá je pro nás interní komunikace – s naším scrum masterem, členy našeho i jiných týmů a s tím spjaté ceremonie jako standupy, refinementy, dema, planningy atd. – ano, jedeme ve scrumu.

Jaké skills od tebe očekáváme?

A co oceníme?

Máme flexibilní systém benefitů - v základním balíčku dostaneš:

A z těchto benefitů si za body vybereš:

Node.js Developer #bettingteam

What we're working on together?

The main focus of the Betting team, where you could potentially work, is on betting to ensure sufficient margin on placed tickets and attract enough clients to the platform. Additionally, programming features that simplify the entire betting process to make it more user-friendly. Currently, the team is working on risk management, twain betting, and last year, it was the multiwin betting system (the ability to split bets into multiple tickets and cash out potential winnings separately).

What awaits you?

With our Node.js and Fullstack Developers, you will design and create new microservices, REST API endpoints, and other backend services that fit into our architecture based on DDD and Hexagonal Architecture. Of course, you won't do without unit tests, linters, checks, and other optimizations. Internal communication is crucial to us - with our Scrum Master, members of our team and other teams, and related ceremonies like stand-ups, refinements, demos, plannings, etc. - yes, we work with Scrum.

What skills do we expect from you?

What do we appreciate?

Hexagonal architecture - We use hexagonal architecture in most of our services, which helps us maintain consistency and keep our code base clean. If you have experience with it or similar architectural patterns like clean, onion, we will certainly appreciate it.

Domain Driven Design - One of the key approaches to software design that we try to follow. It is not just about writing code but also about communicating with domain experts about what problems our software should solve or its naming. Our goal is to bring our code as close as possible to the reality and business problems it should solve. If this is something you know or are interested in, you will have the opportunity to deal with these problems here.

K8 - currently, we are trying to migrate all our services to Kubernetes and we will appreciate it, if you have experience with this technology.

We offer flexible benefits - in the basic package, you will receive:

• Up to 25 days of vacation
• Education budget of up to 20,000 CZK (up to 30,000 CZK for leadership positions)
• Team events budget
• Monthly company events (e.g., beer events, mountain trips to Spindl, company team buildings, Christmas party, curling, pizza day, office massages, etc.)
• Office refreshments (regular snacks, sweets, fruits, etc.)
• Office yoga every Tuesday, showers, bike stands, and other facilities for active sports enthusiasts
• Referral bonus for recommending new colleagues (40,000 CZK per referral)
• Hardware and accessories
• Beautiful view of Prague (we have two large terraces)
• Chillout zone with massage chairs

And you can choose from these additional benefits using benefit points:

• Fully covered MultiSport card
• Annual public transportation pass
• Extra education budget
• 15,000 CZK for vacation
• Meal vouchers
• Flexi passes
• Unlimited mobile plan
• English courses twice a week at the office
• Parking in Karlín
• Life & pension insurance


Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL