English version below

Jako náš nový vývojář budeš pracovat na rozsáhlém produktu s širokým stackem, budeš mít možnost věci měnit, pokud to bude podložené argumenty a rozvíjet a posouvat dál naši in-house betting platformu a její technické řešení.

Jaká výzva stojí před tebou?

Rozsekání (granulování) monolitu do microservices, optimalizace ve spolupráci s databází.

Co tě čeká u nás?

Tvoje zodpovědnost:

Práce, kterou dodáš, bude odpovídat na 100% definovaným akceptačním kritériím daného úkolu.

Tvoje must have znalosti:

Nice to have – rádi naučíme:

Benefity si u nás zvolíš podle sebe!

Vybírat můžeš z parkování, příspěvku na dovolenou (15 000 Kč/rok), stravenek (100 Kč), sick days, flexi passu, extra budgetu na vzdělávání (až 19 000Kč/rok), angličtiny 2x týdně v officu, plně hrazené Multisport karty a penzijka/životka (+ 5 týdnů dovolené a Home office)

O Betsys v kostce

LIDÉ: Najdeš u nás šachistu, metalistu, čajového mága, wakeboardistu, ferratové nadšence, volejbalisty, pivaře a vinaře, playstation závisláky. Dohromady dobrou partu, která se pravidelně druží na eventech, které nám Dina organizuje 2x měsíčně.

CO DĚLÁME: Kompletní spektrum softwaru pro sázkové kanceláře na regulovaném trhu. Na trhu jsme více než 20 let a za tu dobu se z nás stal největší poskytovatel sázkového softwaru ve střední a východní Evropě – pracujeme tak i na mezinárodních projektech.

JAK TO DĚLÁME: Podporujeme “self-managed” týmy v agilním prostředí. Leadership stavíme na koučovacím přístupu se zaměřením na cíle a učení. Jedeme ve Scrumu nebo Kanbanu a jsme transparentní vůči sobě i okolí.

ČÍSLA: Za jeden den má systém více než 500 000 návštěv na online kanálech, proběhne přes 1 200 000 finančních operací a vsadí se přes 570 000 tiketů.

PHP BACKEND DEVELOPER

As our new PHP Backend Developer you will work on a large project with a wide stack, you will have a possibility to change things, if you support it by proper arguments, to develop and push forward our in-house betting platform and its technical solution.

What challenge are you facing?

Splitting monolith into microservices, optimization in cooperation with database team.

What can you expect?

Your responsibility:

Work delivered by you will 100% meet the defined acceptance criteria for the given task.

Must have skills:

Nice to have experience – but we can teach you:

You choose your benefits yourself

You can choose from Parking, Holiday allowance (15 000 CZK / year), Meal vouchers (100 CZK), Sick days, Flexi Pass, extra Education budget (up to 19 000 CZK / year), English classes 2 times a week directly in our Office, fully paid Multisport cards, Pension / Life insurance ( + 5 weeks holiday / year and work from home).

Betsys in a nutshell

PEOPLE: We have a chess player, a metal guy, a tea freak, a wakeboard rider, via ferrata lovers, volleyball players, beer and wine lovers, PlayStation addicts. Together we are a bunch of nice people that meet one another at events that Dina organizes for us twice a month.

WHAT WE DO: Full range of software for bookmakers on a regulated market. We have been on the market for more than 20 years. During that time we have become the largest betting software provider in Central and Eastern Europe – therefore we also work on international projects.

HOW WE DO IT: We encourage “self-managed” teams in an agile environment. Our leadership is based on goals and learning-oriented coaching. We work in Scrum and Kanban and we are transparent to ourselves and others.

NUMBERS: Our system has more than 500 000 visits daily on various online channels, there are more than 1 200 000 financial operations and more than 570 000 bets made.


Vzdělání: Vzdělání není podstatné
Adresa: Středočeský kraj, Praha, Sladkovského náměstí 525
Test: Práce na plný úvazek
Tento inzerát vyřizuje: Miloslav Krátký
Finanční ohodnocení:
Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL