English version below

Tvojí misí bude vedení lidí, nikoliv jejich řízení. Prostě a jednoduše rozvoj a vedení týmu k soběstačnosti.

Jaká výzva stojí před tebou?

Hledání omezení a jejich řešení v rámci vývoje a to od businessu až po dodání klientům. Nasazování microservice a používání technologií Mongo, Redis, Elastic, PgSQL, TypeScript, PHP a další. Endless story jako všude jinde, technický dluh a monitoring.

Co tě čeká u nás?

Realizace idejí v development procesu a to nejen v teamu, ale i napříč firmou a ke klientům. Optimalizace SCRUMu, vývoje a technologií.

Dále:

Just make it work!

Co se týká technologií, je to 90% o PHP. Co se týká vedení lidí, počítej s tím, že 80 % času padne na rozvoj týmu a 20 % na tvoji vlastní realizaci.

S kým budeš spolupracovat?

Se svým týmem na dodání nových funkcionalit produktu, ale i s týmy napříč společností (jak back-endové, tak front-endové) při řešení kompletních dodání produktu.

Tvoje must have znalosti:

Nice to have – rádi naučíme:

Benefity si u nás zvolíš podle sebe!

Vybírat můžeš z parkování, příspěvku na dovolenou (15 000 Kč/rok), stravenek (100 Kč), sick days, flexi passu, extra budgetu na vzdělávání (až 19 000Kč/rok), angličtiny 2x týdně v officu, plně hrazené Multisport karty a penzijka/životka (+ 5 týdnů dovolené a Home office)

O Betsys v kostce

LIDÉ: Najdeš u nás šachistu, metalistu, čajového mága, wakeboardistu, ferratové nadšence, volejbalisty, pivaře a vinaře, playstation závisláky. Dohromady dobrou partu, která se pravidelně druží na eventech, které nám Dina organizuje 2x měsíčně.

CO DĚLÁME: Kompletní spektrum softwaru pro sázkové kanceláře na regulovaném trhu. Na trhu jsme více než 20 let a za tu dobu se z nás stal největší poskytovatel sázkového softwaru ve střední a východní Evropě – pracujeme tak i na mezinárodních projektech.

JAK TO DĚLÁME: Podporujeme “self-managed” týmy v agilním prostředí. Leadership stavíme na koučovacím přístupu se zaměřením na cíle a učení. Jedeme ve Scrumu nebo Kanbanu a jsme transparentní vůči sobě i okolí.

ČÍSLA: Za jeden den má systém více než 500 000 návštěv na online kanálech, proběhne přes 1 200 000 finančních operací a vsadí se přes 570 000 tiketů.

PHP TEAM LEAD

Your mission will be to lead people, not manage them. Simply leading the team and helping it develop and become self-sufficent.

What challenge are you facing?

Finding bottlenecks and solving them beyond the purview of development, all the way from business to delivery to clients. Microservice implementation using Mongo, Redis, Elastic, PgSQL, TypeScript, PHP and more. It is an endless story like everywhere else – Technical Debt and monitoring because it is impossible to track everything.

What can you expect?

Implementation of ideas in the development process, not only in the team, but also across the company and toward clients. Optimization of SCRUM, development, technology or engineering.

But also:

Just make it work!

Co se týká technologií, je to 90% o PHP. Co se týká vedení lidí, počítej s tím, že 80% času padne na rozvoj týmu a 20% na tvoji vlastní realizaci.

Who will you work with?

With your team on delivering new product functionalities but also across the company with other teams (both back-end and front-end teams) on final product delivery.

Must have skills:

Nice to have experience – but we can teach you:

You choose your beenfits yourself:

You can choose from Parking, Holiday allowance (15 000 CZK / year), Meal vouchers (100 CZK), Sick days, Flexi Pass, extra Education budget (up to 19 000 CZK / year), English classes 2 times a week directly in our Office, fully paid Multisport cards, Pension / Life insurance ( + 5 weeks holiday / year and work from home).

Betsys in a nutshell

PEOPLE: We have a chess player, a metal guy, a tea freak, a wakeboard rider, via ferrata lovers, volleyball players, beer and wine lovers, PlayStation addicts. Together we are a bunch of nice people that meet one another at events that Dina organizes for us twice a month.

WHAT WE DO: Full range of software for bookmakers on a regulated market. We have been on the market for more than 20 years. During that time we have become the largest betting software provider in Central and Eastern Europe – therefore we also work on international projects.

HOW WE DO IT: We encourage “self-managed” teams in an agile environment. Our leadership is based on goals and learning-oriented coaching. We work in Scrum and Kanban and we are transparent to ourselves and others.

NUMBERS: Our system has more than 500 000 visits daily on various online channels, there are more than 1 200 000 financial operations and more than 570 000 bets made.


Vzdělání: Vzdělání není podstatné
Adresa: Středočeský kraj, Praha, Sladkovského náměstí 525
Test: Práce na plný úvazek
Tento inzerát vyřizuje: Dina Velichová
Finanční ohodnocení:
Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL