Na čem společně děláme? 

Budeš s nami rozvíjet platformu pro vývoj a provoz. Naší rolí je výběr a implementace nástrojů a služeb, ať už nových či nahrazujících současné. Ty plní svou roli během životního cyklu aplikace, od návrhu, vývoje, verzování, testování, nasazení až po provoz aplikací tvořících kompletní Betsys produkt. Klademe důraz na moderní open source tooly, stabilitu, škálovatelnost a bezpečnost. Naší infrastrukturu migrujeme z VM do Kubernetes, z on-premise do cloudu. Aplikace musí zvládnout špičky v návštevnosti se statisíci requesty za minutu, stejně tak bezvýpadkový provoz 24×7. S tím musí jít ruku v ruce HA, orchestrace, komunikace, apod.

Cílem naší Betsys platformy je co nejvíce zefektivnit vývojářům práci – s verzováním, buildováním, testováním, deploymentem a postupně odstraňovat technické a procesní překážky – za použití automatizace (Ansible, Terraform) a kombinace vhodných nástrojů (Gitlab, Kubernetes, Harbor, Vault, Prometheus). Vývojář se přitom může plně soustředit na svůj vývoj a ostatní už zařídí samotná platforma.

Co Tě čeká? 

Na začátku se seznámíš s naším deploymentem, aby si mohl fungovat samostatně. Seznámíme tě s rozdělanými úkoly a výhledem do budoucna. Dostaneš úkol, při jehož implementaci se budeš seznamovat s prostředím a firmou. Zkusíš si napsat Ansible roli dle našich standardů, vytvořit prostředí a nasadit požadované změny. Po čase se dostaneš k produkčnímu trouble shootingu, předávání zkušeností našim vývojářům s ohledem na technologie a provoz a budeš i navrhovat a implementovat “zlepšováky” napříč infrastrukturou. Rádi o věcech diskutujeme a jelikož mají dopad na všechny, uvítáme tvou proaktivitu a dáme prostor k sebevyjádření.

Čeho budeš součástí? 

V rámci Operations budeš součástí platformního sub-teamu, který tvoří zkušení DevOps inženýři. Budeš se podílet na tvorbě vize a roadmapě k jejímu naplnění. Zároveň budeš součastí většího celku, který zahrnuje Ops specialisty, Security a administraci interního IT. Napříč týmy budeš sdílet své zkušenosti a diskutovat o možných řešeních na DevOps chapteru, kde otevíráme nejrůznější témata a směry, challengujeme nápady a vyjasňujeme si pojmy. 

Co je třeba umět?

Máme flexibilní systém benefitů – v základním balíčku dostaneš:

A z těchto benefitů si za body vybereš:


Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL