English version below

U nás budeš zajišťovat vysokou dostupnost a performanci PostgreSQL databází.

Jaké výzvy před tebou stojí?

Ladit nastavení databází a návazných systémových prostředků. Navrhovat úpravy software architektury a hardware infrastruktury s cílem optimalizovat chod databázových systému. Aktualizovat PostgreSQL na novější verze.

Co tě u nás čeká?

Procentuálně to odpovídá:

S kým budeš spolupracovat?

Budeš součástí databázového týmu, spolupracovat však budeš se všemi týmy napříč společností, jejichž aplikace vytváří systém Betsys.

Tvoje zodpovědnost:

Budeš zodpovědný za optimální nastavení PostgreSQL databází, jejich spolehlivost, monitoring a alerty.

Tvoje must have skills:

Nice to have – rádi tě naučíme:

Benefity si u nás zvolíš podle sebe:

Vybírat můžeš z parkování, příspěvku na dovolenou (15 000 Kč/rok), stravenek (100 Kč), sick days, flexi passu, extra budgetu na vzdělávání (až 19 000Kč/rok), angličtiny 2x týdně v officu, plně hrazené Multisport karty a penzijka/životka (ale taky + 5 týdnů dovolené a Home office)

O Betsys v kostce

LIDÉ: Najdeš u nás šachistu, metalistu, čajového mága, wakeboardistu, ferratové nadšence, volejbalisty, pivaře a vinaře, playstation závisláky. Dohromady dobrou partu, která se pravidelně druží na eventech, které nám naše Dina organizuje 2x měsíčně.

CO DĚLÁME: Kompletní spektrum softwaru pro sázkové kanceláře na regulovaném trhu. Na trhu jsme více než 20 let a za tu dobu se z nás stal největší poskytovatel sázkového softwaru ve střední a východní Evropě – pracujeme tedy i na mezinárodních projektech.

JAK TO DĚLÁME: Podporujeme “self-managed” týmy v agilním prostředí. Leadership stavíme na koučovacím přístupu se zaměřením na cíle a učení. Jedeme ve Scrumu nebo Kanbanu a jsme transparentní vůči sobě i okolí.

ČÍSLA: Za jeden den má náš systém více než 500 000 návštěv na online kanálech, proběhne přes 1 200 000 finančních operací a vsadí se přes 570 000 tiketů.

POSTGRESQL DBA

As our new PostgreSQL DBA you should…

…ensure high availability and performance of PostgreSQL databases

What challenge are you facing?

Tuning of databases settings and related system resources. Proposing modifications to software architecture and hardware infrastructure in order to optimize database systems operation. Upgrading PostgreSQL to newer versions.

What can you expect?

Task split (in %):

Who will you work with? 

You will be part of the database team but you will also cooperate with all the other teams, whose applications form the Betsys system.

Your responsibility:

You will be responsible for ensuring optimal settings of PostgreSQL databases, their reliability, monitoring and alerts.

Your must have skills:

Nice to have experience – but we can teach you:

Betsys in a nutshell

PEOPLE: We have a chess player, a metal guy, a tea freak, a wakeboard rider, via ferrata lovers, volleyball players, beer and wine lovers, PlayStation addicts. Together we are a bunch of nice people that meet one another at events that Dina organizes for us twice a month.
WHAT WE DO: Full range of software for bookmakers on a regulated market. We have been on the market for more than 20 years. During that time we have become the largest betting software provider in Central and Eastern Europe – therefore we also work on international projects.
HOW WE DO IT: We encourage “self-managed” teams in an agile environment. Our leadership is based on goals and learning-oriented coaching. We work in Scrum and Kanban and we are transparent to ourselves and others.
NUMBERS: Our system has more than 500 000 visits daily on various online channels, there are more than 1 200 000 financial operations and more than 570 000 bets made.


Vzdělání: Vzdělání není podstatné
Adresa: Středočeský kraj, Praha, Sladkovského náměstí 525
Test: Práce na plný úvazek
Tento inzerát vyřizuje: Miloslav Krátký
Finanční ohodnocení:
Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL