English version below

U nás budeš verzovat (GIT) práci s databází, psát testy a ochutnáš práci se systémem, který musí zvládat tisíce konkurenčních operací a současně spravovat velké množství dat.

Jaká výzva stojí před tebou?

Navrhovat a vyvíjet datovou vrstvu pro high-loaded application, optimalizovat pro performance a usability a čas od času refactorovat zastaralé části systému.

Co tě čeká u nás?

Tvoje zodpovědnost:

Akceptační kritéria nejsou vše. Výstupní práce musí splňovat obecné standardy software developmentu a zároveň být v souladu s interními code standards, ke kterým můžeš přispět svou zkušeností.

Tvoje must have znalosti:

Nice to have – rádi naučíme:

Benefity si u nás zvolíš podle sebe

Vybírat můžeš z parkování, příspěvku na dovolenou (15 000 Kč/rok), stravenek (100 Kč), sick days, flexi passu, extra budgetu na vzdělávání (až 19 000Kč/rok), angličtiny 2x týdně v officu, plně hrazené Multisport karty a penzijka/životka (+ 5 týdnů dovolené a Home office)

O Betsys v kostce

LIDÉ: Najdeš u nás šachistu, metalistu, čajového mága, wakeboardistu, ferratové nadšence, volejbalisty, pivaře a vinaře, playstation závisláky. Dohromady dobrou partu, která se pravidelně druží na eventech, které nám Dina organizuje 2x měsíčně.

CO DĚLÁME: Kompletní spektrum softwaru pro sázkové kanceláře na regulovaném trhu. Na trhu jsme více než 20 let a za tu dobu se z nás stal největší poskytovatel sázkového softwaru ve střední a východní Evropě – pracujeme tak i na mezinárodních projektech.

JAK TO DĚLÁME: Podporujeme “self-managed” týmy v agilním prostředí. Leadership stavíme na koučovacím přístupu se zaměřením na cíle a učení. Jedeme ve Scrumu nebo Kanbanu a jsme transparentní vůči sobě i okolí.

ČÍSLA: Za jeden den má systém více než 0,5 milionů návštěv na online kanálech, proběhne přes 1 200 000 finančních operací a vsadí se přes 570 000 tiketů.

POSTGRESQL DEVELOPER

You will do database versioning (GIT), write tests, and get a taste of working with a system that has to handle thousands of concurrent operations while managing large amounts of data.

What challenge are you facing?

Designing and developing a data layer for a high-loaded application, optimizing for performance and usability and, from time to time, refactoring outdated parts of the system.

What can you expect?

Your responsibility:

Acceptance criteria are not everything. The work must comply with general software development standards and be in line with internal code standards to which you can contribute with your experience.

Must have skills:

Nice to have experience – we can teach you:

You choose your benefits yourself

You can choose from Parking, Holiday allowance (15 000 CZK / year), Meal vouchers (100 CZK), Sick days, Flexi Pass, extra Education budget (up to 19 000 CZK / year), English classes 2 times a week directly in our Office, fully paid Multisport cards, Pension / Life insurance ( + 5 weeks holiday / year and work from home).

Betsys in a nutshell

PEOPLE: We have a chess player, a metal guy, a tea freak, a wakeboard rider, via ferrata lovers, volleyball players, beer and wine lovers, PlayStation addicts. Together we are a bunch of nice people that meet one another at events that Dina organizes for us twice a month.

WHAT WE DO: Full range of software for bookmakers on a regulated market. We have been on the market for more than 20 years. During that time we have become the largest betting software provider in Central and Eastern Europe – therefore we also work on international projects.

HOW WE DO IT: We encourage “self-managed” teams in an agile environment. Our leadership is based on goals and learning-oriented coaching. We work in Scrum and Kanban and we are transparent to ourselves and others.

NUMBERS: Our system has more than 500 000 visits daily on various online channels, there are more than 1 200 000 financial operations and more than 570 000 bets made.


Vzdělání: Vzdělání není podstatné
Adresa: Středočeský kraj, Praha, Sladkovského náměstí 525
Test: Práce na plný úvazek
Tento inzerát vyřizuje: Miloslav Krátký
Finanční ohodnocení:
Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL