Click for the English version

Pokud jsi z Prahy a rád se učíš nové věci, nehávej se nám ozvat! :)

Na čem společně děláme?

Betting tým se zaměřuje na sázení z pohledu zabezpečení dostatečných marží na vsazených tiketech a požadované návštěvnosti platformy. Dále se věnuje programování features, které zjednodušují celý proces sázení a činí jej tak co možná nejvíc user friendly. Aktuálně se tým soustředí na risk management a twain sázení. V minulém roce pracoval třeba na multiwin sázecím systému (možnost rozdělit si sázku na více tiketů, ale případnou výhru cashoutovat samostatně) apod.

Co tě u nás čeká?

Čeká tě nejen testování nových features, které Betting tým řeší, ale také automatizace regresních testů a zátěžové testování. Budeš navrhovat test cases a podílet se na tom, aby byl každý nový release řádně otestován a mohl do světa. Budeš pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Hodně se od nás naučíš a zároveň můžeš něco naučit i Ty nás. Jednou za čtrnáct dní se budeme jako celý QA tým potkávat na Chapteru a řešit zlepšení testovacích procesů, aktuální projekty a možné testovací strategie do budoucna.

Co budeš rozvíjet:

Kromě výše uvedeného bude součástí tvé práce:

Co je potřeba mít nebo umět:

Máme flexibilní systém benefitů – v základním balíčku dostaneš:

A z těchto benefitů si za body vybereš:

QA Engineer #bettingteam

If you are based in Prague and enjoy learning new things, don't hesitate to reach out to us! :)

What are we working on together?

The primary focus of the Betting team you could potentially join is on sports betting, ensuring a sufficient margin on placed bets and attracting an ample number of clients to the platform. Additionally, we work on programming features that simplify the entire betting process to make it as user-friendly as possible. Currently, the team is engaged in risk management, and in-play betting, and last year, we developed a multi-win betting system (allowing users to split their bets into multiple tickets and cash out individual winnings) and more.

What can you expect from us?

You will not only be testing the new features that the Betting team is tackling but also potentially automating regression tests and conducting load testing. You will be designing test cases and contributing to ensuring that each new release we publish is thoroughly tested and ready for the world. You'll be working with cutting-edge technologies, learning a lot from us, and at the same time, you can teach us something too. Once every two weeks, as a QA team, you will gather for a Chapter to discuss how to enhance testing processes, ongoing projects, and potential testing strategies for the future.

What you will develop:

What you need to know:

We offer flexible benefits - in the basic package, you will receive:

And you can choose from these additional benefits using benefit points:

 

 


Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL