Click for the English version

Pokud jsi z Prahy a rád se učíš nové věci, nehávej se nám představit! 🙂 

Co Tě u nás čeká?

Čeká Tě testování nových features, které Offer team řeší. Budeš navrhovat testcases a podílet se na tom, aby každý nový release, který vydáme, byl řádně otestován a mohl do světa. Čeká Tě práce s nejmodernějšími technologiemi, hodně se od nás naučíš a zároveň můžeš i naučit Ty něco nás. Jednou za čtrnáct dní se jako celý QA tým budete potkávat na Chapteru a řešit jak zlepšit testovací procesy, aktuální projekty a jaké jsou možné testovací strategie do budoucna. 

Čeho budeš součástí?

Nastoupíš do Offer teamu, který se věnuje replikacím dat od třetích stran, které ukládají v normalizované formě do databáze. Tým řeší event driven data, věnují se nové databázi, napojují další částí bettingu. Přičichneš k různým sportům, protože Offer tým je srdcem celého systému a je třeba kontrolovat zda jsou data správně propsaná. Tým programuje v Go, takže i samotné testy jsou psané touto technologií. Pokud Go neovládáš, nevadí, doučíme Tě. Od tebe se bude očekávat aktivní přístup k práci a umět si zorganizovat priority, aby vždy bylo vše včas hotové.

Co budeš rozvíjet:

Kromě výše uvedeného bude součástí tvé práce:

Co je potřeba umět:

Máme flexibilní systém benefitů – v základním balíčku dostaneš:

A z těchto benefitů si za body vybereš:

QA Engineer #Offerteam #Praha 

If you are from Prague and enjoy learning new things, don’t hesitate to introduce yourself to us! ?

What awaits you with us?

You will be testing new features handled by the offer team. You will be designing test cases and participating in ensuring that every new release we issue is properly tested and ready to go into the world. You will be working with the latest technologies, learning a lot from us, and also having the opportunity to teach us something. Every two weeks, as the entire QA team, you will meet at the Chapter to discuss how to improve testing processes, current projects, and possible testing strategies for the future.

What will you be part of?

You will join the offer team, which focuses on data replication from third parties, storing it in a normalized form in the database. The team deals with event-driven data and connects it to other parts of betting. You will dive into various sports, as the Offer team is the heart of the entire system and it is necessary to ensure that the data is correctly entered. The team codes in Go, so even the tests are written in this technology. If you’re not familiar with Go, don’t worry, we’ll teach you. We expect an active approach to work from you and the ability to prioritize and organize your tasks to ensure everything is done on time.

What you will develop:

What is required:

We offer flexible benefits – in the basic package, you will receive:

And you can choose from these additional benefits using benefit points:


Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL