English version below

Jako náš nový DevOps Engineer budeš rozvíjet automatizaci a monitoring systémů v provozu a zajišťovat jejich vysokou dostupnost a škálovatelnost.

Jaká výzva stojí před tebou?

Orchestrace aplikací (kontejnerů) a nasazení rozšiřování monitoringu, abychom věděli o všem důležitém.

Co tě u nás čeká?

Procentuálně to vychází:

S kým budeš spolupracovat?

Převážně s týmem, kde budete spolupracovat na dodání kompletního celku, ale i napříč firmou s ostatními týmy při řešení komplexních dodání produktu.

Tvoje zodpovědnost:

Za funkční nastavení a automatizaci aplikací jako konfigurace a orchestrace, dále HA, monitoring a alerty.

Tvoje must have technologie:

Nice to have – rádi naučíme:

Benefity si u nás zvolíš podle sebe:

Vybírat můžeš z parkování, příspěvku na dovolenou (15 000 Kč/rok), stravenek (100 Kč), sick days, flexi passu, extra budgetu na vzdělávání (až 19 000Kč/rok), angličtiny 2x týdně v officu, plně hrazené Multisport karty a penzijka/životka (+ 5 týdnů dovolené a Home office)

O Betsys v kostce

LIDÉ: Najdeš u nás šachistu, metalistu, čajového mága, wakeboardistu, ferratové nadšence, volejbalisty, pivaře a vinaře, playstation závisláky. Dohromady dobrou partu, která se pravidelně druží na eventech, které nám Dina organizuje 2x měsíčně.

CO DĚLÁME: Kompletní spektrum softwaru pro sázkové kanceláře na regulovaném trhu. Na trhu jsme více než 20 let a za tu dobu se z nás stal největší poskytovatel sázkového softwaru ve střední a východní Evropě – pracujeme tak i na mezinárodních projektech.

JAK TO DĚLÁME: Podporujeme “self-managed” týmy v agilním prostředí. Leadership stavíme na koučovacím přístupu se zaměřením na cíle a učení. Jedeme ve Scrumu nebo Kanbanu a jsme transparentní vůči sobě i okolí.

ČÍSLA: Za jeden den má systém více než 500 000 návštěv na online kanálech, proběhne přes 1 200 000 finančních operací a vsadí se přes 570 000 tiketů.

DEVOPS ENGINEER

…develop automation and monitoring of systems in live operation and ensure their high availability and scalability.

What challenge are you facing?

Applications (containers) orchestration and deployment of monitoring extensions so that we can be aware of everything important.

What can you expect?

Task split (in %):

Who will you work with?

With your team on delivering a complete solution but also across the entire company with other teams on complex solutions for final product delivery.

Your responsibility:

Functional setup and automation of applications like configuration, orchestration, but also HA, monitoring and alerts.

Your must have technologies:

Nice to have experience – but we can teach you:

You choose your benefits yourself

You can choose from Parking, Holiday allowance (15 000 CZK / year), Meal vouchers (100 CZK), Sick days, Flexi Pass, extra Education budget (up to 19 000 CZK / year), English classes 2 times a week directly in our Office, fully paid Multisport cards, Pension / Life insurance ( + 5 weeks holiday / year and work from home).

Betsys in a nutshell

PEOPLE: We have a chess player, a metal guy, a tea freak, a wakeboard rider, via ferrata lovers, volleyball players, beer and wine lovers, PlayStation addicts. Together we are a bunch of nice people that meet one another at events that Dina organizes for us twice a month.

WHAT WE DO: Full range of software for bookmakers on a regulated market. We have been on the market for more than 20 years. During that time we have become the largest betting software provider in Central and Eastern Europe – therefore we also work on international projects.

HOW WE DO IT: We encourage “self-managed” teams in an agile environment. Our leadership is based on goals and learning-oriented coaching. We work in Scrum and Kanban and we are transparent to ourselves and others.

NUMBERS: Our system has more than 500 000 visits daily on various online channels, there are more than 1 200 000 financial operations and more than 570 000 bets made.


Vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Adresa: Středočeský kraj, Praha, Sladkovského náměstí 525
Test: Práce na plný úvazek
Tento inzerát vyřizuje: Miloslav Krátký
Finanční ohodnocení:
Odpovědět na inzerátNahrát souborLinkedIn URL